Ahogy mi dolgozunk….

 

Minden esetben részletesen áttanulmányozzuk a társasház alapdokumentációját (alapító okirat, SZMSZ, házirend, szabályzatok, biztosítási kötvény, előző évet lezáró jegyzőkönyv, műszaki nyilvántartások, számlák) annak érdekében, hogy teljeskörű képet kapjunk a társasház múltjáról. Ezután javaslatot teszünk eddigi tapasztalataink alapján az esetleges módosítások vagy a hiányzó dokumentáció elkészítésére, hiszen sokszor tapasztaltuk, hogy az évek múlásával a működési tapasztalatok eredményei nem kerültek átvezetésre az egyes dokumentumokba, vagy változtak a jogszabályi körülmények illetve a lakók elvárásai, és ezeket nem tükrözik az iratok.

 

Áttekintjük a társasház ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett adatait is, és felhívjuk az egyes lakók figyelmét az esetlegesen elavult adatok frissítésére, hiszen sokan pl. egy előző lakcímmel vették meg az adott lakást, közben változtak az adatok, és ezek nem kerültek átvezetésre – ez azért fontos, mert minden, az ingatlant érintő tájékoztatást a hivatal az ott nyilvántartott címre küld meg.

 

A lakóktól/tulajdonosoktól – illetve később az új lakóktól/tulajdonosoktól is – teljeskörú adatbekérést tartunk, hogy bárkit a lakását érintő ügyben azonnal el tudjunk érni. Nagy hangsúlyt fektetünk a személyes kommunikációra, ám ahhoz az kell, hogy tudjuk, kit-hol érünk el. Alapvetően e-mailen kommunikálunk, a társasháznak létrehozott dedikált e-mail címen keresztül, de fontosnak tartjuk az ad-hoc problémák, kérések megoldására, illetve a közösség összetartására a közösségi oldalon való jelenlétet zárt csoportban. Itt tehetők közre az aktuális információk, kérések, tájékoztatások is, pl. felújítások bejelentése, áramszünet stb. Lehetőség szerint minden lakóval személyesen is találkozunk, hogy tudják, szükség esetén kihez fordulhatnak. Havonta legalább egyszer a helyszínen fogadóórát tartunk.

 

Szakértők (elsősorban statikus, elektromos (erős/gyengeáram), gépész kollegák) bevonásával felmérjük az épület műszaki állapotát, és a múltban történt javítások/karbantartások/felújításokat is figyelembe véve ütemtervet készítünk a halaszthatatlan, a kötelező és az ütemezhető munkálatokról és felülvizsgálatokról (érintés/villámvédelem, kéményseprő, talajmechanikus stb.). Ahol lehet, pontos összeget is dedikálunk a munka elvégzéséhez (pl. kötelező felülvizsgálatok), de legalább nagyságrendi ajánlatot kérünk be vállalkozóktól annak érdekében, hogy a tulajdonosok megfelelően tájékozódva tudjanak döntést hozni az általunk javasoltakról. A részletes munkatervet annak megkezdése előtt egyeztetjük a társasház számvizsgáló bizottságával, és kikérjük véleményüket.

 

Áttekintjük a társasház pénzügyeit, az egyes lakók folyószámláit, a közös költség fizetésének metódusát (lakásonként lett e meghatározva a közös költség mértéke vagy tulajdoni hányadonként), és amennyiben szükségét látjuk, a lakókkal közösen átdolgozzuk azt. A tartozó lakókkal első körben részletfizetési megállapodás megkötésére törekszünk, hiszen mindenkit érhetnek nem várt élethelyzetek, ám annak be nem tartása esetén azonnal jogi útra tereljük a tartozás érvényesítését, mert úgy gondoljuk, nem elvárható a többi lakótól a nemfizető lakók költségrészének finanszírozása hosszabb távon. Negyedévente minden lakó megkapja a saját folyószámláját, ahol ellenőrizheti a befizetéseit.

 

Átnézzük a társasház szerződéseit, és ahol tudjuk tárgyalással vagy a működés/munka optimalizálásával költségcsökkentést érünk el. Nagy gondot fordítunk arra, hogy a társasház számlái netbankon keresztül időben befizetésre kerüljenek. Amennyiben igény van a tulajdonosok részéről, évente kétszer hozzáférést biztosítunk az SZVB-nek a társasház anyagit helyzetét bemutató nyilvántartáshoz.

 

Áttekintjük a társasház tulajdonosai/bérlői és a társasház közötti szerződéseket, és pontosan felmérjük a hasznosítás részleteit, illetve az egyéb lehetőségeket. Részletesen felmérjük, hogy ki/mit/milyen jogcímen használ/tulajdonol/birtokol a társasházon belül annak érdekében, hogy ne legyen az ingatlanon belül számunkra ismeretlen „fehér folt”.

 

Amennyiben szükséges, szakember gárdát tudunk biztosítani a lakók/tulajdonosok számára a polc felfúrásától kezdve nagyobb, akár teljes körű felújítási munkálatokig (IKEA bútor összeszerelését sajnos nem tudjuk vállalni), költözéshez illetve lomtalanításhoz is.

 

Fontos számunkra szomszédokkal való viszony is, ezért felkeressük az ingatlan közvetlen szomszédságában lévő ingatlanok tulajdonosait/bérlőit is, hogy megismerhessük őket, és terveiket a saját ingatlanukkal kapcsolatban. Ugyanez vonatkozik a helyi Önkormányzatra is, hiszen a környéken tervezett esetleges fejlesztésekről tőlük lehet első körben a legjobb információt megkapni.

 

A vállalt feladatok

Üzemeltetési feladatok

Biztosítjuk az épület rendeltetésszerű használatát.

Állagmegóvási feladatok

Rendszeresen, szemrevételezéssel meggyőződünk az ingatlan általános állapotáról, építészeti és gépészeti szerkezeteiről és egységeiről.

Gazdálkodási feladatok

A társasház üzemeltetési folyószámláját vezetjük, és a társasház nevében kifizetéseket teljesítünk.

Képviseleti szolgáltatásaink

Közgyűléssel kapcsolatos teendők:

Határozatokkal kapcsolatos teendők:

Egyéb feladatok (ahol szükséges külső szakértő bevonásával, akinek költségeit díjunk nem tartalmazza):

Gazdasági szolgáltatásaink

Könyvelés, számviteli szolgáltatás:

Éves költségvetés készítése:

Költség optimalizálás:

Adatszolgáltatás:

Ingatlan hasznosítása:

Anyagbeszerzés:

Projektek lebonyolítása:

Finanszírozás:

Biztosítás: alkusz cég bevonásával

Válságkezelés:

Irattárolás

Ügyintézés:

Üzemeltetési és műszaki szolgáltatásaink

Ház üzemeltetés:

Karbantartási munkák tervezése és megszervezése:

Ajánlatkérés, versenyeztetés: a ház által igényelt igények megvalósítására ajánlatok bekérése, elbírálása a ház érdekeit maximálisan szem előtt tartva.

Dokumentálás, műszaki dokumentáció kezelés: .

Speciális szolgáltatásaink

Külsős vállalkozók bevonása igény szerinti feladatok ellátására: